คราบฟัน ... ขี้ฟัน ... คราบจุลินทรีย์

คราบฟัน ... ขี้ฟัน ... คราบจุลินทรีย์ ไม่ใช่อาหาร หรือเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ในช่องปาก แต่เป็นคราบใสๆ ที่เกิดจากโปรตีนในน้ำลาย และมีจุลินทรีย์เข้าไปยึดอยู่ อย่างเหนียวแน่น คราบนี้จะยึดติด ที่เคลือบฟัน และที่ผิวของเหงือก ในคราบจุลินทรีย์จะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่หลายชนิด โดยมีจุลินทรีย์เฉพาะบางชนิดเท่านั้น ที่ทำให้เกิดโรค คราบจุลินทรีย์ จึงเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ ในช่องปาก คราบจุลินทรีย์ไม่สามารถกำจัดออกได้ง่ายๆ โดยการบ้วนปาก แต่ต้องใช้เครื่องมือทำความสะอาด ช่วยกำจัดออก เช่น การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน

การตรวจคราบจุลินทรีย์
การตรวจคราบจุลินทรีย์ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการสังเกต คราบจุลินทรีย์ที่มีมาก จะสังเกตได้ด้วยตาเปล่า จะเห็นเป็นลักษณะคราบสีเหลือง เกาะติดแน่นอยู่ตามบริเวณคอฟัน บริเวณที่ติดกับเหงือก ถ้าใช้เล็บขูด ก็จะติดออกมากับเล็บได้
คราบจุลินทรีย์ที่มีเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อาจใช้สีย้อม ซึ่งเป็นสีผสมอาหารผสมน้ำเปล่า ทาบริเวณคอฟัน และตรวจดูจากสีที่ติดค้างอยู่ หลังบ้วนปากแล้ว บริเวณที่ติดสีนั้น แสดงว่ามีคราบฟันติดอยู่ อาจมองเห็นเป็นจุดๆ หรือแถบบางๆ ได้

คราบสีที่ตัวฟัน
ยังมีคราบฟันในอักลักษณะหนึ่ง ที่ปรากฎเป็นสีติดอยู่ตามตัวฟันได้ เช่น อาจพบเป็นสีดำ น้ำตาล แดง หรืออื่นๆ คราบสีชนิดนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากอาหาร หรือสิ่งที่แปลกปลอม ที่เข้าไปสัมผัสในช่องปาก เช่น บุหรี่ กาแฟ เป็นต้น
กรณีที่เป็นคราบบุหรี่ จะมีลักษณะสีดำ เหนียวติดบริเวณฟัน และมีอันตราย เพราะมีส่วนประกอบของสารทาร์ ที่ได้รับจากการสูบบุหรี่
กรณีคราบสีดำอื่นๆ อาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีสารสีต่างๆ เช่น กาแฟ น้ำอัดลม เป็นต้น

การกำจัดคราบสีที่ตัวฟัน
คราบสีที่ติดฟันนี้ ถ้าในช่วงติดใหม่ๆ ก็สามารถทำความสะอาดออกไปได้ แต่แต่มีการสะสมมานาน จะทำให้คราบฟันติดแน่นมากขึ้น การแปรงฟันไม่สามารถทำความสะอาดได้ ต้องไปพบทันตแพทย์ เพื่อทำการขูดออกให้สะอาด
และต้องเน้นการส่งเสริมป้องกัน ไม่ให้เกิดเป็นขึ้นมาอีก

มาป้องกันคราบติดฟันกันเถอะ
การป้องกันไม่ให้คราบติดฟันนั้นไม่ยาก เพียงแต่ให้มีการทำความสะอาดช่องปาก ให้สะอาดอย่างทั่วถึง ภายหลังจากได้รับอาหารที่มีคราบสีนั้น แต่ทางที่ดีแล้ว อาหารที่ดีแล้ว ควรหลีกเลี่ยงอาหาร ที่มีผลเสียกับฟันเหล่านั้นเสีย เพราะนอกจากจะเป็นการป้องกัน คราบสีที่ฟันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคที่ไม่สมควรจะเป็นอีกด้วย


 หสม.เคเพาเวอร์ คอสเมติกส์

25/9 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กทม.โทร 089-3305522
e-mail : sales@oralherb.com